Reglament

Cursa Vertical Montserrat

 

1. Cursa
La Vertical Montserrat tindrà lloc el dissabte 14 d’abril de 2018, és una cursa on el corredor ha de pujar per les escales de servei dels funiculars de Montserrat, des de l’estació inferior del funicular de la Santa Cova fins a l’estació superior del funicular de Sant Joan, amb un tram d’enllaç sense escales entre els dos funiculars.
La cursa té un total de 2.184 esglaons, amb un desnivell de 388 metres i un recorregut de 1.000 metres.
Els corredors sortiran individualment cada minut, seguint l’ordre establert per l’organització.
EL primer corredor sortirà de l’estació inferior del funicular de la Santa Cova a les 8:45 del matí.

2. Participants
Podran participar tots els esportistes majors de 18 anys fins a un màxim de 100 corredors.
• 20 corredors elit. Participants en el circuit Internacional Towerrunning o que acreditin haver finalitzat alguna cursa d’escales o km vertical ens els últims cinc anys.
• 60 corredors open.
• 20 corredors, designats per l’organització.

3. Categories
• Categoria elit masculina i femenina
• Categoria open masculina i femenina

4. Inscripcions
Les inscripcions s’obriran el divendres 9 de març a les 11 hores del matí i finalitzaran el dia 31 de març a les 11 hores del matí o fins arribar als 100 participants. Es podran fer a través de la web www.verticalmontserrat.cat.
El preu de la inscripció és de 21,84 euros.
Una vegada inscrit, si el corredor no pot participar pel motiu que sigui, no se li tornarà l’import de la inscripció.
La inscripció, dona dret a:
• Participació a la cursa Vertical Montserrat.
• Dorsal personalitzat, xip i classificació.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Avituallament al final del recorregut.
• Bossa del corredor.
• Diploma de participació.

5. Puntuable
La Vertical Montserrat és puntuable per la Towerrunning Tour 2018.

6. Dorsal i cronometratge
El xip va integrat al dorsal i no s’ha de retornar al finalitzar la cursa.
S’ha de col•locar tal com s’especifica a les instruccions i ha de ser visible durant tot el recorregut. No es pot trencar, modificar ni esborrar. Cada corredor és responsable del bon funcionament del xip.
El dorsal dona dret a l’avituallament final.
Els punts de cronometratge seran a l’inici i final de la cursa.

7. Servei de guarda roba
Els participants de la categoria open podran deixar les seves pertinences entre les 07:30 i les 08:45 del dissabte 14 d’abril i les podran recollir a l’arribada a partir de les 09.15 i fins les 11.30.
Els participants de la categoria elit podran deixar les seves pertinences entre les 07:30 i les 10:00 del dissabte 14 d’abril i les podran recollir a l’arribada a partir de les 10.30 i fins les 11.30.
Només podran recollir les pertinences el mateix corredor amb l’acreditació del dorsal i com a màxim fins a les 11:30 del mateix dia de la cursa.

8. Assistència sanitària i seguretat
Els equips d’emergència estaran distribuïts al llarg de tot el recorregut.
Hi haurà una ambulància al tram d’enllaç (plaça del Monestir) i un vehicle d’intervenció ràpida a l’arribada.
El personal sanitari podrà deixar fora a qualsevol corredor que considerin que no és apta per començar o continuar la cursa.
Els equips d’emergència tenen la potestat d’evacuar a les persones accidentades de la manera que considerin més adient.
Qualsevol corredor que sigui ates pel personal sanitari se sotmet a la seva autoritat i accepta les seves decisions.

9. Temps màxim
L’hora màxima d’arribada serà a les 11:00 hores.

10. Abandonament
Qualsevol participant que vulgui abandonar la cursa ho ha de comunicar als equips d’emergència que hi ha al llarg del recorregut o a l’organització i seguir les seves indicacions per sortir del punt on es troba.

11. Sancions
Durant la cursa, està totalment prohibit tenir contacte físic amb qualsevol altre corredor.
El corredor que sigui avançat, s’ha d’apartar a l’esquerra, on hi ha la barana, i ha de deixar pas al corredor que ve per darrere, que l’avançarà per la dreta.
El jurat de la cursa pot desqualificar a un corredor per qualsevol de les infraccions que es detallen a continuació:
• Ús incorrecte del dorsal o córrer sense dorsal.
• Ús incorrecte del xip.
• No assistir a una participant amb dificultats.
• Utilització durant la cursa de càmera de fotos/vídeo, telèfons, motxilles o bastons per caminar, excepte si estan autoritzats per l’organització.
• No tenir una actitud esportiva.
• Llençar qualsevol tipus de brossa en els llocs no habilitats.
• No fer el recorregut senyalitzat.
• No seguir les instruccions del personal de l’organització i/o controladors.
• No respectar els vens immobles del recorregut.

L’incompliment d’aquestes regles es notificarà al control de cursa, que imposarà la sanció que correspongui, com la desqualificació.
L’exhibició de marques o patrocinadors fora de la zona on transcorre la cursa està prohibida, el corredor és el responsable de complir aquesta norma. Si algun corredor la incompleix, serà desqualificat i no podrà participar en futures edicions de la Vertical Montserrat.
Qualsevol corredor que durant la cursa no faci cas a les normes d’aquest reglament serà desqualificat immediatament sense cap possibilitat d’apel•lació.

12. Medi Ambient
La cursa transcorre dins el parc natural de la Muntanya de Montserrat. Serà obligació de tots els corredors respectar l’entorn, no embrutar-lo ni malmetre la flora i la fauna.
Para evitar la caiguda d’objectes durant el recorregut de la cursa, l’organització prohibeix l’ús de telèfons, càmeres, bastons, motxilles i qualsevol objecte o accessori que no sigui imprescindible per poder realitzar la cursa, excepte que estiguin autoritzats per l’organització..

13. Reclamacions
Les reclamacions s’han de fer per escrit dins els 20 minuts posteriors a la publicació dels resultats provisionals.

14. Jurat
El jurat té la potestat d’actuar en els incompliments del present reglament i en els possibles conflictes que es puguin produir durant l’esdeveniment. Les decisions que es prenguin seran definitives.

El jurat està compost per:
• Organitzador.
• Director esportiu.
• Responsable de seguretat.
• Responsable del servei mèdic i sanitari.
• Responsable logístic.

15. Modificacions o cancel•lació de la cursa
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol terme d’aquest reglament sense previ avis.
En cas que la climatologia sigui molt desfavorable i per raons de seguretat, l’organització es reserva el dret de suspendre i/o aturar o posposar la cursa unes hores.
En el cas de qualsevol incident que es pugui produir durant la cursa, l’organització prendrà la decisió d’aturar la cursa i informar a tots els participants.
La cancel•lació o modificació de l’horari de la cursa no implica el reemborsament de la inscripció.

16. Premis
• Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de la categoria d’elit.
• Trofeu als tres primers classificats masculí i femení de la categoria open.
• Trofeu al primer bomber masculí i femení.
• Trofeu al primer atleta local masculí i femení (municipis del Parc Natural de la muntanya de Montserrat).

17. Entrega de premis
L’acte tindrà lloc a les 12 hores, a la terrassa de sobre l’estació del Cremallera.

18. Responsabilitat
L’organització ha contractat una pòlissa de responsabilitat civil durant la realització de la cursa.
Tots els corredors que participen en la Vertical Montserrat declaren haver-se sotmès a un reconeixement mèdic, i no pateixen cap malaltia que impedeixi prendre part en la cursa.
Qualsevol corredor que tingui algun problema mèdic que requereixi atencions especials, ho haurà de fer constar al revers del dorsal i en l’apartat observacions al formalitzar la inscripció.
El corredor és l’únic responsable en cas d’accident, negligència, així com de les seves pertinences.
L’organització declina tota responsabilitat dels perjudicis que es puguin causar els participants a si mateixos i a tercers.

19. Drets d’imatge
Amb la participació a la Vertical Montserrat, cada participant accepta i autoritza a l’organització a la gravació total o parcial de la seva participació a la cursa, dona el seu consentiment perquè es puguin utilitzar les imatges per la difusió i promoció de la cursa i cedeix tots els drets d’explotació comercial i publicitària sense dret a rebre cap tipus de compensació.
També accepta que el seu nom, número de dorsal i temps de la cursa, es publiqui en els llocs habilitats per l’organització, com en pàgines web i xarxes socials.

20. Protecció de dades personals
Les dades que els corredors han proporcionat a l’organització estan subjectes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). D’acord amb aquesta legislació, l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, i cancel•lació parcial o total de les seves dades personals, mitjançant un escrit adreçat a l’organització.

21. Acceptació del reglament
Tots els participants, pel sol fet d’inscriure’s, confirmen que han llegit, entenen i accepten el present reglament.